ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG TIN

1. TOIBAN có quyền biên tập lại nội dung thông tin đăng cho chính xác, và đúng với những quy định đăng tin của TOIBAN .
2. TOIBAN có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên App này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
3. TOIBAN từ chối không nhận đăng các thông tin liên quan đến sex, crack, chính trị, tôn giáo; các thông tin quảng cáo, rao vặt về rượu, thuốc lá, thịt thú rừng, vũ khí các loại, các sản phẩm nhái hoặc các sản phẩm giả của các hàng hoá khác, các mặt hàng quốc cấm khác.
4. TOIBAN không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên TOIBAN .